Jankavs Jānis

Vecie elki mūsu jaunākajā literātūrā

Gara bruņenieki un vēdera bruņenieki. Vēsturiskā materiālisma principi literātūras kritikā. Šķiru māksla un proletāriāts. Revolūcija vai kontrrevolūcija? ,,Slimās mākslas” socioloģiskie un psīcholoģiskie pamati. Slimā inteliģence. Slimā māksla un veselā māksla. ,,Jaunais virziens” un jaunā paaudze. Jaunā pasaule.

1907. GADS.

Jānis Jankavs /1886 - 1918/

~ 0.84 MB  
pirkt - 0.87 EUR