Birkerts Pēteris

Rūdolfs Blaumanis kā jauno mākslas talantu audzinātājs

"Ir mākslinieki, kas gadiem un gadu desmitiem nav varējuši sevi atrast. Tā piem. ģeniālais Rainis svārstījās ap 20 gadu, meklēdams, domādams, eksperimentēdams, degdams izmisuma un sava ģenija ugunīs un tomēr nevarēdams uzminēt savu īsto aicinājumu. Par laimi gadījās cilvēks, kas viņam palīdzēja šo grūto mīklu uzminēt. -
(Aspazija)."

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 0.82 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Daiļradīšanas psicholoģija

"Daiļradīšanas psicholoģija pēta tos psichiskos procesus, kuŗi norisinās, mākslas darbu radot. Viņa pēta šo procesu būtību, cēloņus, faktorus un dažādos apstākļus, kuŗi atsevišķo procesu gaitu nosaka, veicina vai kavē."

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 2.64 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvju tautas mīklas

3040 mīklas un...

3040 atminējumi.

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 0.87 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Nerātnās anekdotes

1172 NERĀTNĀS ANEKDOTES.

"...150. ... pats guļu, bet ļipa kust... ...207. ... kad Makss un Morics vēl nebijuši dzimuši... ...244. ... ar, pus, bez... ...344. ... tad urb malkas bluķī caurumu... ...716. ... kungs, Grieta jau vannā! "

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 2.22 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Latvju sakāmvārda filozofija

Sakāmvārds filozofijas apgaismē. Sakāmvārda būtība un jēdziens. Dažādu tautu domas par sakāmvārdu. Folkloras autoritātes un zinātnieki par sakāmvārdu. Sakāmvārda apcere mūsu zemē un literatūrā. Sakāmvārda gudrības veidi. Filozofija pašā sakāmvārdā. Daži kopsavilkumi un slēdzieni par sakāmvārda būtību. Sakāmvārds kā filozofija pēc satura. Dažādi sakāmvārda filozofiskie aspekti. Sakāmvārdu masa un tautas prātniecības sistēma. Kopsavilkumi par filozofiju sakāmvārdā.

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 0.45 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvju tautas estetika II

Priekšvārds. Prāta aistētika un kritika. Atsevišķo prāta rosību aistētika un kritika. Domāšana. Muļķība un viņas līdzteku parādības. Jūtu un emōcionālo parādību aistētika. Atsevišķas jūtas un emōcijas. Emōcionālā doma. Emōcionālās domas veidi. Griba un raksturi. Raksturi un tipi.

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 1.81 MB  
pirkt - 0.87 EUR