Vagulāne Jana

222 manas mīklas

222 mīklas,
kuŗas,
aiz trejdeviņiem Sēlijas kalniem noslēpusies,
sacerējusi
JANA VAGULĀNE.

"Laistās kā Mēness, dzied kā lakstīgala -CD disks.
Sešas kājas, divas muguras, viena galva - krēsls un sēdētājs."

Jana Vagulāne

~ 0.24 MB  
pirkt - 0.51 EUR