Vīstucis Jūlijs

Rauna, citkārt un tagad

Ziņas un apraksti par Raunas veco bīskapu pili un baznīcu, par visām Raunas draudzes muižām un pagastiem, par visām Raunas draudzes skolām.

1900. GADS.

Jūlijs Vīstucis /1839 - 1909/

~ 3.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR