Brastiņš Ernests

Latvijas pilskalni. Kuršu zeme

Latvijas pilskalnu 1. sējums.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Arī jūs kādu vasaras atvaļinājumu varat veltīt, apceļojot šīs vietas. Pamēģiniet atrast visus grāmatā aprakstītos pilskalnus.

"No 1. junija līdz 15. sept. (1923. g.) tika aprakstītas Kurzemē ap 100 dažādu ievērojamu vietu, nostaigājot vairāk kā 1500 kilometru. Pie tam tika izdarīti vajadzīgie mērojumi, fotografējumi un novērojumi, kuŗi likti pamatā šim apcerējumam. "

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 23.3 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Beverīnas pilsvieta

Rakstīts Lielaucē, 1926. g.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Protams, grūti prasīt no vienkārša interesenta,
lai tas visos sīkumos pārzinātu
savas tautas vēstures rakstus.
Līdz ar to paļāvība uz šai
rakstā izteiktiem spriedumiem
vairosies visai lēnām.

Tomēr vēsturnieki, kuŗiem nav sveši
mūsu sendienu notikumi,
lai pārbauda šeit izteikto
domu pareizībuun
palīdz daudzināt mūsu senās
varoņpils īsto vietu. "

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 0.21 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Daiļā sēta

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Tā tad, kārtība ir
vajadzīga lieta.
Mums viņas nav vēl
pietiekoši daudz. Šeit mēs nekautrējoties
varam apskaust vāciešus, kuŗu
kārtība un disciplina vienmēr
priekšzīmīga.

...jo daiļums ir
vairāk nekā nauda vērts... "

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 0.59 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas pilskalni. Zemgale un Augšzeme

Latvijas pilskalnu 2. sējums.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 17 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Latvijas pilskalni. Latgale

Latvijas pilskalnu 3. sējums.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 47.1 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Latvijas pilskalni. Vidzeme

Latvijas pilskalnu 4. sējums.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 58.7 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Latviešu tautdziesmu tikumi

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Visu tikumu dziesmu skaits grozās ap 10.000 pamatdziesmu. "

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 0.36 MB  
pirkt - 0.87 EUR