Štāls Miķelis

Dēmokratiskas valsts pilsonis

Mācība par pilsoņu tiesībām un pienākumiem ģimenes, pašvaldību un valsts dzīvē.

Ievadam. Ģimene. Audzināšana pieklājībai. Ģimenes tiesības. Aizbildniecība un aizgādniecība. Mantojuma tiesības. Ģimenes nodibināšana un pārvaldīšana. Pagasts. Pilsēta. Apriņķis. Valsts. Latvijas valsts tapšana. Latvijas Republikas Satversme. Valsts uzdevumi. Pilsoņu tiesību aizsardzība. Pilsoņu pienākumi. Pilsoņu tiesības. Sodu likums. Lietu tiesības. Prasījumu tiesības. Tirdzniecība. Tiesu iekārta Latvijā.

1931. GADS.

Miķelis Štāls /1875 - 1947/

~ 1.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR