RLB LVAK divdesmit gados

2001. gada 17. septembrī tika nodibināta Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK), vadību uzņemoties Maijai Sinkai. Par kopas mērķi tika pasludināta latviešu valodas kvalitātes uzlabošana, kas balstīta uz Latvijas lielāko valodnieku Kārļa Mīlenbacha un Jāņa Endzelīna atziņām un ieguldījumu.

Ainārs Zelčs

~ 0.9 MB  
Lasīt