Vecā Jelgava

«Portus semigallorum». Mītavas pils celšana. Leišu uzbrukumi. Pilsētas sākumi. Pilsētas satversme. Kaŗa briesmas 17. g. s. sākumā. Jelgava hercoga Jēkaba laikā. Jelgava Lielā Ziemeļu kaŗa laikā. Viestura piemiņas pils celšana. Latvietis Ernests Jānis Bīnemanis, Pēteŗa akadēmijas students un absolvents. Blēži ar pasaules slavu Jelgavā. Meldeŗu dumpis. Francijas ķēniņš un galms Jelgavā. Jelgava 18./19. g. s. maiņā. 1812. gads. Dzimtbuves atcelšanas ceremonija Jelgavā. Jāņu dienas Jelgavā. Ielu bruģēšana. Jelgava iegūst nedegamus jumtus. Tirgus laukuma izbūve. Jelgavas baznīcas. Dzelzceļa atklāšana 1868. g. Skolu izveidošanās. Brīvlaišanas atceres svētki. Jelgavas latviešu biedrības nodibināšana. Ievērojamākie Jelgavas latv. biedr. darbības posmi. Vispārīgie dziesmu un mūzikas svētki Jelgavā. Lauksaimniecības izstāde.

NIKOLAJS ĶAUNE /1903 – 1939/

Nikolajs Ķaune /1903 - 1939/

~ 2.67 MB  
pirkt - 0.87 EUR