XVII gadsimta gramatikas kâ latviešu valodas vēstures avots

Disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grada iegūšanai.
Zinātniskais vadītājs prof. Dr. J. Endzelīns.

Rasma Grīsle /1922 - 2013/

~ 109.67 MB  
Lasīt