Daži jautājumi par latviešu valodu

Par latviešu pavārdiem. Par ģeografijas ģenitīvu. Par apoziciju. Par nepareizi izlietātu un nevietā nostādītu ģenitīvu. Par akuzātīvu un ģenitīvu pie noliegtiem transitīviem verbiem. Ne, nekā un kā pēc komparātīva.

1891. GADS.

Kārlis Mīlenbachs /1853 - 1916/

~ 0.33 MB  
Lasīt